Föreslå mottagare av Håstadiuspriset 2015

Nytt pris inom växtodling!

Nominera före den 25 augusti 2014.

Akademiens Håstadiuspris delas ut ur Ulla och Birger Håstadius stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet. Priset delas ut för första gången 2015 och därefter normalt vartannat år.

Priset tilldelas person som gjort särskilt framstående insatser för växtodlingen i Sverige. Insatser som belönas kan avse förädling, odling eller produktutveckling som gagnat svenskt jordbruk och/eller livsmedelsproduktion. Pristagaren kan vara svensk eller utländsk medborgare men insatsen som belönas ska vara till gagn för växtodlingen i Sverige.

Priset utgörs av 100 000 kronor samt diplom och delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2015. Pristagaren ska under hösten 2015 medverka som föreläsare vid ett ”Håstadiusseminarium” som KSLA anordnar inom pristagarens ämnesområde.

Skicka skriftligt motiverat förslag tillsammans med kandidatens meriter (CV) till akademien före den 25 augusti 2014:

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Att. Keiko Blesserholt
Box 6806
113 86  STOCKHOLM

eller

keiko.blesserholt@ksla.se

→ Mer information.

 

Haastadius2014