Förlängd nomineringstid för Bertebos Prize 2015

Philip Lowe tog emot Bertebos-priset 2013.

2015 års Bertebos-pristagare ska ha bedrivit forskning av hög kvalitet och praktisk nytta inom livsmedelsområdet – mer specifikt inom området livsmedelstillsatser, deras risker och nyttoeffekter.

Nomineringstiden har utsträckts till den 25 augusti 2014.

En livsmedelstillsats är ett naturligt eller konstgjort ämne som normalt inte konsumeras som ett livsmedel i sig, inte heller ingår det som en naturlig ingrediens (råvara) i ett livsmedel. I stället är det avsiktligt tillfört för något tekniskt ändamål, för att skapa ett värde för konsumenten (till exempel konserveringsmedel för bättre hållbarhet) eller för producenten (exempelvis emulgeringsmedel för att kunna blanda två normalt inte blandbara ämnen). Tillsatserna grupperas i olika funktionskategorier, varav tre av har fördelar för konsumentens hälsa: antioxidationsmedel (som bidrar till att öka vissa vitaminers näringskvalitet i och med att de stoppar vitaminer från att oxidera), konserveringsmedel (som stoppar bakterietillväxten och hindrar maten från att mögla) och komplexbildare (som binder metaller och hindrar dem från att oxidera vilket gör livsmedlet mörkt). Med alltmer processade livsmedel har bruket av livsmedelstillsatser ökat stort. Även om användningen är reglerad i många länder och är viktig för såväl livsmedelssäkerhet som -kvalitet så har hälsofrågorna blivit föremål för stor oro. Frågan om nackdelar och fördelar med vissa livsmedelstillsatser har skapat många kontroverser.

Kandidaterna till priset ska ha bedrivit framstående forskning i livsmedelsvetenskap och -teknik, toxikologi och/eller medicin på området livsmedelstillsatser – naturliga likaväl som nya typer av tillsatser.

Priset, som består av 300 000 kr och ett diplom, delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2015.

Påföljande år (2016), i augusti eller september, kommer ämnet livsmedelstillsatser att vara föremål för en tvådagarskonferens där pristagaren och hans/hennes forskning ges en framstående position.

Nominera Din kandidat senast den 25 augusti 2014.

Till info och nomineringsformulär.