Goda affärer på förnybar energi – GAFE-seminarium hos KSLA

GAFE-2

En energifylld framtid med företagaren i fokus

– forskningsprojekt från Goda affärer på förnybar energi

Välkomna till ett seminarium som presenterar möjligheter till goda affärer för lantbruket när det gäller förnybar energi. Här presenteras forskningsprojekt som det stora projektet Goda affärer på förnybar energi, GAFE, har bidragit till.

Du kan också passa på att knyta kontakter inför nya energiprojekt.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har genom JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik) startat och genomfört forskningsprojekten, som hjälper lantbrukare att ta klivet in i framtiden. Alla forskningsprojekten utgår från landsbygdsföretagares förslag på områden där det saknas kunskap eller där det behövs lösningar. Företagarna har haft en nyckelroll i samband med genomförandet.

Tid: 13 januari, 2015, kl 9:00–16:00

Plats: KSLA, Drottninggatan 95 B, 113 86 Stockholm

Anmälan: senast den 9 januari till Nina Ekstedt.

Bland de inbjudna finns: Jordbruksverket, forsknings- och projektfinansiärer, akademi och näringsliv, lRF, JTI samt representanter från GAFE.

GAFE-1

Program:

09.00 – 09.30
Kaffe och registrering

09.30 – 10.00
Välkommen och konferensens syfte samt beskrivning av GAFE, Ann Segerborg-Fick JTI och Ulf Jobacker, LRF

Projekt inom energieffektivisering

10.00 – 12.00
Lägre dieselförbrukning med effektiva mätmetoder, Johan Göthe Drivec
Batteridriven kompaktlastare, Christian Leitl, Weidemann Sverige
Energieffektiva traktorsläp, Loa Ivarsson, Metsjö
Energieffektivisering av lantbrukets logistikkedja, Johan Wellander, HS och Erik Sindhöj JTI
Fossilfritt jordbruk, Karin Varverud, Energifabriken

12.00 – 13.00
Lunch

Projekt inom energiproduktion

13.00 – 14.00
Solel som energikälla i lantbruket, Daniel Larsson, Solkompaniet
Biogas – metoder för att öka utbytet, Henrik Olsson JTI
Lagring och logistik på gården för direktleverans av halm, Vattenfall ej bestämt, Carina Gunnarsson JTI

14.00 – 14.30
Kaffe

14.30 – 15.15
Paneldiskussion (LRF, JTI, finansiärer, myndigheter)

15.15 – 15.45
Summering av dagen samt avslutning, förslag inför framtiden.