Gemensamt upprop för starkare forskningssatsning

En kraftfull forskningssatsning är nödvändig för Sverige och en hållbar framtid.

Det menar företrädare för några av nyckelaktörerna inom svensk forskning. Nu när arbetet med 2020 års forskningsproposition går in i sitt mest intensiva skede är önskemålet ett betydligt större politiskt engagemang och kraftfulla finansiella satsningar för att Sverige inte ska tappa mark som en innovativ industri- och kunskapsnation.

KSLA är en av organisationerna bakom debattartikeln i Upsala Nya Tidning.

Läs debattartikeln här →

Det går också att hämta den som pdf här till höger.

Foto: Martin Adams.