2012 års sista nummer av KSLA Nytt & Noterat

Detta julnummer av KSLA Nytt & Noterat har samlat en hel del material om höstterminens aktiviteter hos KSLA. Se också vad som händer nästa år.
Klicka här för att hämta!
Trevlig läsning!