Våra ledamöter, årets hedersdoktorer, föreläser på SLU

Skogliga hedersdoktorer föreläser

I morgon, fredag 7 oktober 2011, föreläser de skogliga hedersdoktorerna, tillika ledamöterna i KSLA, Maria Norrfalk och Karl-Gustaf Löfgren, vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Föreläsningarna sänds också på webben. Det hela startar kl 9.00, våra skogliga hedersdoktorer föreläser mellan kl 11.00 och 12.00.

 Klicka här för att läsa mer om det.