KSLA har utsett två nya hedersledamöter

Professor em. Per-Ove Bäckström, Umeå, och fil.dr.h.c. Christina Möller, Stockholm, har valts till hedersledamöter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vid sammankomsten den 11 december 2014

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Till Hedersledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien får väljas svensk eller utländsk medborgare, som verksamt främjat akademiens ändamål.

Per-Ove Bäckström, född 1937, valdes in som ordinarie ledamot i akademiens Skogsavdelning år 1981 och har under hela sin aktiva tid arbetat för att bygga upp och förstärka skogsforsk-ningens kvalitet och att föra fram den för Sveriges och skogsbrukets bästa.

Under Per-Ove Bäckströms tolv år som dekanus för Skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU organiserades den starka skogsforskningen inom olika områden där, vilket har lett fram till att fakulteten är ledande i världen med stor bredd och stort djup. Ett arbete som Per-Ove Bäckström fullföljde även under tider av nedskärningar och motsättningar.

Per-Ove Bäckström har på ett mycket förtjänstfullt tidigt sätt identifierat utvecklingstrender och stöttat inriktningar som blivit starka framtidsområden. Samtidigt har han stärkt och bevarat centrala skogliga ämnen och kunskapsinriktningar. Han har också inspirerat många studenter genom sin utomordentliga undervisning i skogsskötsel och skogshistoria, gärna direkt i fält.

Per-Ove Bäckström är verksam inom KSLA som ordförande i Nomineringsgruppen för Marcus Wallenberg-priset.

Christina Möller, född 1943, valdes in som ordinarie ledamot i akademiens Jordbruksavdelning år 1995 och har under alla år varit mycket engagerad i dess arbete. Framför allt har hon med frenesi drivit frågorna om mat, folkhälsa och gastronomi. Synen på livsmedel och livsmedels-produktion i Sverige har breddats och under Christina Möllers ledning har konsumentfrågor förts upp på akademiens agenda.

Christina Möller är en av Sveriges mest kända matprofiler; matkonsult, matdebattör, matskribent, krönikör m m, med uppdrag att föreläsa och utbilda i ämnet mat och hälsa. Hon har fungerat som en länk mellan forskare och konsument när det gäller mat och hälsa och lett olika integrations-projekt med maten i centrum. Hon har arbetat med receptskrivande, testverksamhet och ett stort antal folkbildningsuppdrag.

Christina Möller var tidigare som chef för KF:s  och COOP:s provkök ansvarig för Sveriges mest kända provkök med 50 medarbetare och hon har deltagit i utgivningen av bl a Vår kokbok, svenska folkets baskokbok.

Under en period var Christina Möller ledamot av akademikollegiet och hon är sedan länge ordförande i akademiens Kommitté för Matkvalitet och Folkhälsa.

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, kommenterar valet:

– Våra nya hedersledamöter har under lång tid varit oerhört engagerade i akademiens arbete och detta är ett sätt för oss att visa vår stora uppskattning för det. De har bägge en lång och gedigen gärning i akademiens anda bakom sig och bidrar med sina insikter och erfarenhet på ett mycket värdefullt sätt till akademiens verksamhet, säger Carl-Anders Helander.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Allmänna avdelningen: särskild samordnare Mats Denninger, Tystberga, AgrD Thomas Hahn, Segeltorp, chef Utveckling och Policy Jakob Lundberg, Stockholm, generaldirektör Ingrid Petersson, Stockholm, professor Lisbet Rausing, Sussex England, professor Henrik G Smith, Lund, samt forskningsledare Håkan Tunón, Uppsala. Dessutom professor Guðrún Gísladóttir, Reykjavik, Island, och professor John R Porter, Roskilde, Danmark.

Jordbruksavdelningen: verkställande direktör Pär Bygdeson, Danderyd, handläggare Andreas Davelid, Huskvarna, agronom Eva Kaspersson, Stockholm, lantbrukare Per Lindahl, Kristianstad, verkställande direktör Ulrik Lovang, Gammalkil, samt ordförande Gunnar Palme, Gnesta. Dessutom agronomie- och forstmagister Christina Gestrin, Esbo, Finland, forskare Carolyn Glynn, Uppsala/Saginaw (MI), USA, samt husdjursagronom Albert Rolland, Saint-Amand-les-Eaux, Frankrike.

Skogsavdelningen: SkogD Lennart Ackzell, Jönköping, Director General Peter Holmgren, Bogor Indonesien, professor Håkan Olsson, Umeå, samt universitetslektor Camilla Sandström, Dikanäs. Dessutom docent Daniela Kleinschmit, Uppsala/Münden, Tyskland, professor Cecil Konijnendijk van den Bosch, Lund/Maurik, Nederländerna, samt styrelseordförande Björn Wahlroos, Salo, Finland.

Mer information:
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
Telefon: 08-54 54 77 02, Mobil: 0708-26 66 02
E-postadress: carl-anders.helander@ksla.se  •  www.ksla.se

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien installerades år 1813 av kronprins Carl Johan (sedermera kung Karl XIV Johan). I och med de nya invalen har akademien 489 svenska och 158 utländska ledamöter, totalt 647 ledamöter. Av dessa är 14 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 203:e högtidssammankomst den 28 januari 2015.