Höstnumret av KSLA Nytt & Noterat

Nr 3-2013 av KSLA Nytt & Noterat har kommit.  Klimat, miljö, blandskog, oxidativ dubbel reformering… och mycket annat!

Klicka här för att komma till KSLA Nytt & Noterat nr 3-2013!