Våga fråga ”Hur vet du det?” för en mer faktabaserad diskussion

Är det för bra för att vara sant?

Ibland beskrivs något som ett vetenskapligt genombrott. I vissa fall är det så, men oftast inte. Forskning bygger på tidigare kunskap och växer fram bit för bit. Därför tar det tid innan vi har säkra fakta.

Våga fråga ”Hur vet du det?” för en mer faktabaserad diskussion – i valfrågor och i alla andra frågor.

KSLA och ytterligare ett 70-tal organisationer i Sverige står upp för vetenskapen inför valet 2018. Vi vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle.