I fokus för Forskningsutskottet: samspel forskning–värderingar och forskningspolitiskt inspel

Ett seminarium om hur vetenskap och värderingar påverkar politiken, rundabordssamtal med sektorsmyndigheter och samordning av KSLA:s inspel till nästa forskningsproposition. Det är några av aktiviteterna som KSLA:s Forskningsutskott planerar för 2019.

I år har det nystartade Forskningsutskottet kartlagt och inventerat behov och angelägna frågor att arbeta med. Bland annat har samtliga KSLA:s ledamöter inbjudits att svara på en enkät.

– Vi blev överväldigade av det engagemang som ledamöterna visade och hur många intressanta förslag som kom in, säger Charlotte Bengtsson, vd för Skogforsk och Forskningsutskottets ordförande.

Utskottet har arbetat vidare med förslagen och haft dem som utgångspunkt för sin verksamhetsplan för 2019. Bland annat planeras för möten med politiker och sektorsmyndigheter och för ett större seminarium om hur dialogen och kunskapsutbytet mellan forskning och politik kan stärkas.

De närmaste månaderna kommer utskottet också att besöka olika sammankomster på KSLA för att samla in underlag för akademiens kommande inspel till nästa forskningsproposition.

– Vi vill använda all den kompetens som akademiens ledamöter och andra mötesdeltagare besitter, för att ringa in både problem och lösningar för de gröna näringarna, förklarar Charlotte Bengtsson.

Utskottet välkomnar idéer och inspel till sitt arbete. Kontakta Forskningsutskottets sekreterare Karin Perhans.

Forskningsutskottet består av Charlotte Bengtsson (ordf), vd Skogforsk; Karin Perhans (sekr), forskningssekreterare Formas, Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet (kommunikationsansv), Ulrika Geber, avdelningschef länsstyrelsen Stockholm; Jens Mattsson, generaldirektör Statens Veterinärmedicinska Anstalt; Erland Mårald, professor Umeå universitet; Måns Nilsson, vd Stockholm Environment Institute; Elisabet Rytter, forskningsansvarig Livsmedelsföretagen; Camilla Sandström, professor Umeå universitet; och professor emeritus Arvid Uggla.

Text: Cissi Billgren Askwall, foto: Maria Hagardt