Se inspelningen av seminariet om globala trender!

Utvecklingen i världen har drastiskt förändrats under senare år genom att lokala grupper och organisationer har fått större inflytande och starkt ökat sin politisk medvetenhet och närvaro. Hör skarpa föredrag av internationellt verksamma personer. Dystert i början, hoppfullt på slutet, men hela tiden oerhört intressant. Får vi se en liknande utveckling i Sverige…?

Till seminariet Global trends – implications on the development and use of natural resources: https://www.ksla.se/aktivitet/global-trends/.

Mer information angående seminariet om globala trender, artiklar, bilder m m: http://www.sifi.se/