Kolhydrater och hälsa, nu på YouTube

Kungl. Vetenskapsakademiens Nationalkommitté för nutrition och livsmedelsvetenskap, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Kommitté för livsmedelsproduktionens värdekedja, och Hjärt-Lungfonden inbjöd till ett vetenskapligt symposium på temat ”Kolhydrater och hälsa – myter och verklighet” den 11 november. Nu går det att se inspelningar från symposiet.

Se symposiet på YouTube! →