KSLA erhåller 12 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Donation med anledning av KSLA:s 200-årsjubileum – internationella gästprofessurer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har med anledning av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 200-årsjubileum beslutat donera 12 miljoner kronor till akademien. KSLA ska använda merparten av pengarna till att inrätta minst sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass inom de gröna näringarna. Gästprofessurerna kommer att benämnas Wallenbergprofessurerna.

– Vi är oerhört glada och stolta över att ha fått denna möjlighet att bidra till utvecklingen av de gröna näringarna på högsta vetenskapliga nivå. Planen är att vi ska utlysa och tillsätta minst en internationell gästprofessor per år, säger akademiens VD Carl-Anders Helander.

En mindre andel av donationen går till att finansiera det internationella symposiet Global Outlook, som hålls på Norra Latin i Stockholm den 29 och 30 januari 2013. Ett antal högt renommerade internationella föreläsare, med f d generaldirektören för FAO Jacques Diouf i spetsen, kommer där att diskutera den globala konkurrensen om land och vatten.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Akademien började sitt arbete år 1813 på initiativ av kung Karl XIV Johan och firar sitt 200-årsjubileum år 2013.

Mer information:

Carl-Anders Helander, VD Kungl. Skogs-och Lantbruksakademien
E-post: carl-anders.helander@ksla.se

Göran Sandberg, verkställande ledamot Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
E-post: goran.sandberg@fam.se