KSLA firar 200 år

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien startade sitt arbete den 28 januari 1813. Akademien, då benämnd Kongl. Svenska Landtbruks Academien, instiftades på initiativ av dåvarande kronprinsen Carl Johan, sedermera kung Karl XIV Johan. Vi firar det under hela 2013!

I början av 1800-talet var lantbruket den dominerande näringen och sysselsatte ca 85 % av Sveriges befolkning.
Ett mer systematiskt intresse för förbättring av jordbruket tog sig uttryck i instiftandet av Kongl. Svenska Landtbruks Academien på initiativ av dåvarande kronprinsen Carl Johan, sedermera kung Karl XIV Johan.
Akademien startade sitt arbete den 28 januari 1813.
Efter en påtaglig intensifiering av den skogliga verksamheten längre fram fick akademien sitt nuvarande namn, Kungl. Svenska Skogs- och Lantbruksakademien, år 1956.

Vi firar 200-årsjubileet under hela 2013.
Följ vad som händer här på vår hemsida.