KSLA har ny fakturaadress

Akademien har elektronisk fakturahantering. Från den 1 maj 2016 har BancTec AB ansvaret för att scanna våra fakturor vilket innebär att vi har en ny fakturaadress. Den gamla kommer att upphöra vid midsommar.

Den nya fakturaadressen

Kungl. Skogs-och Lantbruksakademien
Kund-id: LKH1494
FE 108
105 69 Stockholm

Denna adress måste finnas på fakturan och på kuvertet (såvida det inte är ett fönsterkuvert). Om Kund-id saknas går fakturan i retur.

Det är viktigt att kuverten endast innehåller fakturor och ev bilagor. Annan post adresseras direkt till oss: KSLA, Box 6806, 113 86 Stockholm.

Detta måste finnas med

 • Bankgironummer
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Totalbelopp
 • Momsbelopp
 • Referensbegrepp (anges under rubriken ”Er referens” på fakturan)
 • OCR-nummer

Pdf-faktura via e-post

 • Adressen är: lkh0000@tps.banctec.se
 • En faktura per mail
 • Korrekt fakturaadress på fakturan
 • Det är viktigt att det inte finns någon logga eller signatur med i mailet

Akademikamrer Anette Amnegren svarar gärna på frågor: anette.amnegren@ksla.se

→ Mer om var vi finns hittar du här.