KSLA har utsett 2018 års pris- och belöningsmottagare

Förra året belönades bl.a. Kenneth Cassman,  Bertebos-priset, och Christina Engfeldt, A.W. Bergstens pris. Prisutdelare Riksmarskalken Svante Lindqvist och Preses Lisa Sennerby Forsse applåderar. Foto: Erik Cronberg.

Akademien har utsett 2018 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist delar ut följande priser och belöningar vid akademiens 205:e högtidssammankomst den 28 januari 2018 i Stockholms Stadshus.

Akademiens A. W. Bergsten-pris →

Agronom Anders Nilsson, Helsingborg,
– för hans betydelsefulla insatser för att stärka svensk växtförädling och därmed svensk jordbruksforskning, och även för hans arbete med att kommunicera jordbrukets betydelse för en hållbar samhällsutveckling till allmänheten.

Akademiens S.O. Berg och Fajer Fajerssons pris →

Agronomie doktor Rolf Stegmark, Helsingborg,
– för hans förädling av ärtor för konservering. Han har förbättrat ärtornas resistens mot flera viktiga sjukdomar, ökat skörden och höjt näringsvärde och smak.

Akademiens stora guldmedalj →

Förre statsrådet, lantbrukaren agronomie hedersdoktorn Karl Erik Olsson, Sösdala,
– för unika insatser inom akademiens alla verksamhetsområden. Under sex decennier har han varit verksam som lantbrukare och under fyra av dessa dessutom spelat avgörande roller för utvecklingen av jordbruks-, skogs- och fiskenäringarna såväl i Sverige som i EU. Engagemanget har varit brett och omfattat allt från det praktiska jord- och skogsbruket, till forskning, rådgivning och politik.

Akademiens Guldmedalj →

Professor emeritus Torbjörn Fagerström, Stockholm,
– för att han outtröttligt, med god insikt och humor, har förklarat och försvarat vetenskapligt arbete och betydelsen av vetenskaplighet inom akademiens ansvarsområden.

och

Förre avdelningsdirektören Rolf Löfgren, Dalarö,
– för att han har haft en central roll i uppbyggnaden av den svenska statliga naturvården sedan 1960-talet. Han har framgångsrikt arbetat med bevarandet av skogar och bildandet av nationalparker.

Akademiens Silvermedalj →

Hembygdsforskaren, författaren Gunnar Arnborg, Gråbo,
– Hans livsgärning är att i böcker, föreläsningar och annat synliggöra det svenska kulturlandskapet och dess värden i en föränderlig värld.

och

Matkonsulten Eleonor Schütt, Lycke,
– för hennes osvikliga förmåga att förmedla komplex information på ett lättbegripligt, entusiasmerande och inspirerande sätt, vilket ökat kunskapen om matens betydelse för ett gott liv i allmänhet och folkhälsan i synnerhet bland allmänheten, i skolan och som en del i företagens personalvård.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete →

Filosofie doktor Simon Forsberg, Uppsala universitet,
– för hans avhandling Complex Trait Genetics Beyond Additivity

och

Teknologie doktor Magnus Rudolfsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala,
– för hans avhandling Characterization and Densification of Carbonized Lignocellulosic Biomass

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning →

Universitetslektor Allan Gunnarsson, Södra Sandby,
– för hans betydelsefulla insats för utbildning med koppling till landskap, hantverk och utomhuspedagogik inom landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsutbildningarna vid SLU i Alnarp

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation →

Föreståndare Britt-Marie Lidesten, Uppsala,
– som i sin gärning på Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik med stort engagemang hjälper lärare att väcka barnens intresse för växter, svampar, djur och bioteknik.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst →

Institutionsadministratör Margareta Norinder, Uppsala,
– för hennes exceptionella serviceanda och för att hon, med en aldrig sinande entusiasm, underlättat genomförandet av förstklassig undervisning och forskning, inte minst i låginkomstländer.

Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare →

Landsbygdsutvecklare Simon Jonegård, Bankeryd,
– som bidragit till samarbeten bl.a. i biosfärområdet Östra Vätterbranterna som stärkt jordbrukares lönsamhet och förståelsen för jordbrukarnas betydelse för ett långsiktigt hållbart brukande.

Anders Elofsons medalj →

Forskningsledare Rolf Spörndly, Uppsala,
– för hans betydande insatser i kunskapsutvecklingen gällande foder och utfodring, speciellt vallfodrets värdering, beredning och utnyttjande.
(beslutat av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons Fond)

Akademiens UniK:s casetävling 2017

på temat Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster”, speciellt med hänsyn till matsvinn.
Vinnande lag, Karolina Gahne, Louise Nybogård och Daniel Pettersson, alla från Uppsala, har i sitt tävlingsbidrag Bäst före färg presenterat ett tydligt och klart koncept som med ny teknik effektivt kan minska svinnet i en exemplifierad värdekedja i Sverige, men som också har en potential att kunna användas inom många liknande värdekedjor globalt. Valet av livsmedel, med ett relativt högt klimatavtryck, gör att de miljömässiga vinsterna beräknas bli stora. Innovationen kommunicerar en klar vägledning om säkra livsmedel, speciellt för utsatta konsumentgrupper, en kommunikation som är lätt att förstå för gammal och ung.

Anders Walls landsbygdsstipendium

Agronom Olof Boson, Mönsterås,
för att han som driftig, välutbildad lantbruksentreprenör med internationella erfarenheter och perspektiv förmår att tänka globalt men arbeta med fokus på det egna företagets kyckling- och köttdjursproduktion samt växtodling.
(beslutat av Anders Walls Stiftelse)

Fullständig motivering finns under respektive pris, följ länkarna ovan.

Mer information:
Agr.dr Björn Sundell, akademiens vice preses, ordförande i KSLA:s Pris- och Belöningsnämnd
Telefon: 070-516 05 75
E-postadress: sundell.bjorn@gmail.com, akademien@ksla.se