KSLA Nytt & Noterat hösten 2015

KSLA Nytt & Noterat ger information från ett urval av akademiens aktiviteter.

Höstnumret 2015 innehåller följande:

Rapporter från seminarium om jordbruksstödens effekter och från workshop om skogsbruket och försurning av marker, tips från biblioteket om litteratur om landskapet. Wildlife Estates Label, Enaforsholmskursen, nytt på Barksätter. Remisser, utlysningar, kalendarium. M m.

→ Till KSLA Nytt & Noterat nr 3-2015

→ Direkt till bläddringsbar version