KSLA och Konstakademien på Bokmässan

Välkommen till KSLA:s och Konstakademiens monter B01:04 (mittemot Svenska Akademien) för att tala om bibliotek i allmänhet och specialbibliotek i synnerhet!

Vad är ett specialbibliotek?

  • Räcker det med att bara vara ett bibliotek idag?
  • Bibliotekens samlingar – vem bygger, hur och varför?
  • Vilka känner till specialbibliotekens samlingar?
  • Är inte specialbiblioteken ett komplement till KB och därmed en resurs för hela landet?

Lever specialbiblioteken försvinnande farligt i dagens bibliotekslandskap? Christina Persson från sekretariatet för nationell biblioteksstrategi antydde en sådan insikt vid lanseringen av deras omvärldsrapport Den femte statsmakten härom veckan. Många specialbibliotek är inte reglerade i bibliotekslagen och är i händerna på sin moderorganisations prioriteringar. Samtidigt är specialbibliotekens samlingar en nationell resurs och [deras] ämneskompetensen som finns där har betydelse för både forskning och utbildning liksom bildning och livslångt lärande.

Nyligen skrev bibliotekarie Hans Ljungberg på Biblist om nedläggningen av SCB:s specialbibliotek:

  • Om inte Sverige har råd och omdöme att bevara sin egen historia, vem ska då göra det?
  • Har specialbiblioteken ett sådant uppdrag? Är det i så fall självpåtaget?

Välkomna att mingla med lite vin och tilltugg i KSLA:s och Konstakademiens monter B01:04 på torsdag från kl 18.00.

Mer information →