KSLA ställer sig bakom March for Science 22 april

Lördagen den 22 april hålls manifestationer för vetenskap och forskningsbaserad kunskap och mot faktaresistens och alternativa fakta i över 500 städer runt om i världen. I Sverige planeras för manifestationer i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och Luleå.

Initiativet kommer från USA där forskare och allmänhet vill stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap kommer till användning i samhället – och motverka faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter. Manifestationen ska poängtera att vetenskapen inte känner några gränser, att dess styrka och karaktäristik är mångfald och öppenhet, och att vetenskap berör alla människor.

Många organisationer har anmält sitt intresse och stöd för manifestationen i Stockholm, KSLA är en av dem. Vi uppmuntrar naturligtvis initiativet även i Uppsala, Göteborg, Umeå och Luleå!

Delta du med!

Mer information finns här: https://www.marchforscience.se/ och här: https://www.marchforscience.com/

#marchforscience

Stockholm

https://www.marchforscience.se/stockholm – @SciMarchSthlm – https://www.facebook.com/marchforsciencestockholm/ – #sciencemarchsthlm

Göteborg

https://www.marchforscience.se/goteborg – @SciMarchGbg – https://www.facebook.com/events/725095677668276/?fref=ts – #sciencemarchgbg

Uppsala

https://www.marchforscience.se/uppsala – @SciMarchUppsala – https://www.facebook.com/SciMarchUppsala/

Umeå

https://www.marchforscience.se/umea/ – @MarchForSciUmea – https://www.facebook.com/MarchForSciUmea/

Luleå

https://www.marchforscience.se/lulea/ –   – https://www.facebook.com/events/1543198215720847/

En rad facktidningar och flera nyhetsmedier

har uppmärksammat eller är på väg att rapportera om March for Science, bl a

(Vi fyller på efter hand.)

Science, not silence