Två ledamöter i regeringens Framtidskommission

Partiledarna i regeringen presenterade sin Framtidskommission och dess medlemmar den 16 november. Två av medlemmarna, Helena Jonsson och Johan Rockström, är också ledamöter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.
Under ett och ett halvt år ska Framtidskommissionen titta närmare på fyra av de utmaningar som Sverige behöver hantera till år 2020 och 2050.  Utifrån dessa utmaningar tillsätts fyra framtidsutredningar inom ramen för kommissionens arbete. Framtidskommissionen ska också aktivt bjuda in medborgare från hela Sverige för att höra deras synpunkter på framtidens Sverige.

De fyra utmaningarna

  1. En åldrande befolkning
  2. Delaktighet och jämställdhet
  3. Grön tillväxt
  4. Samhällets orättvisor