Nominera till akademiens Landsbygdsstipendium före 31 maj

Nomineringstiden för Landsbygdsstipendiet har utsträckts till den 31 maj!

Akademiens stipendium för framstående insatser till gagn för landsbygdens utveckling delas ut till person, som genom idérikedom och engagemang i sin praktiska verksamhet som landsbygdsrådgivare/-utvecklare på ett positivt och oegennyttigt sätt bidragit till utvecklingen bland mindre lantbruksföretag eller till utvecklingen av nya verksamheter på landsbygden.

Landsbygdsstipendiet delas ut ur Stiftelsen Hem i Sverige-fonden och utgörs av en penningsumma, avsett att användas för studieresor inom ämnesområdet landsbygdsutveckling, och ett diplom.

Skriftligt motiverat förslag tillsammans med kandidatens CV e d ska vara akademien tillhanda senast torsdagen den 31 maj 2018.

Mer info →