Förlängd nomineringstid för landsbygdsstipendiet

Gunnar Bendelin tog emot landsbygdsstipendiet år 2013.

Föreslå mottagare av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens stipendium till landsbygdsutvecklare

Nomineringstiden för stipendiet är utsträckt till den 25 augusti 2014.

Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare delas ut ur stiftelsen Hem i Sverige-fonden. Stipendiet delas ut till person, som genom idérikedom och engagemang i sin praktiska verksamhet som landsbygdsutvecklare bidragit på ett positivt och oegennyttigt sätt till utvecklingen på landsbygden.

Stipendiet är avsett att användas för studieresor inom ämnesområdet landsbygdsutveckling.

Belöningen utgörs av 15 000 kronor och diplom. Den delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2015.

Skriftligt motiverat förslag (se bifogad blankett till höger) tillsammans med kandidatens meriter (CV) ska vara akademien tillhanda senast den 25 augusti 2014 under nedanstående adress.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Att. Keiko Blesserholt
Box 6806
113 86  STOCKHOLM

eller

keiko.blesserholt at ksla.se

 

Till info om stipendiet för landsbygdsutveckling.