Nominera till Anders Walls landsbygdsstipendium 2019

Anders Wall applåderar sin landsbygdsstipendiat 2018, Olof Boson. Olof Bosons djurproduktion ska år 2030 vara helt klimatneutral, bl a genom förädling av gödsel till biogas. Foto: Kristian Löveborg.

100 000 kronor och ett brett nätverk till ung entreprenör på landsbygden!

Personer i 20–30-årsåldern som visar entreprenörskap och nyskapande med produkter eller tjänster som gagnar näringslivsutvecklingen på landsbygden kan nomineras till Anders Walls landsbygdsstipendium, som är avsett för kompetensutveckling.

Verksamheten ska kännetecknas av uthållighet, ekonomisk stabilitet och skapande av arbetstillfällen, gärna – men inte uteslutande – med bas i jord eller skog, exempelvis inom livsmedel, miljö, energi, teknik.

Nominera senast 31 oktober 2018! Nomineringsblankett till höger.

Stipendiet delas ut vid KSLA:s högtidssammankomst den 28 januari 2019.

Se vad några tidigare stipendiater säger om priset →

Mer information om tidigare stipendiater m m → 

→ Till Anders Walls stiftelse. 

Olof Boson och Svante Lindqvist.

H.E. Riksmarskalken professor Svante Lindqvist överlämnar landsbygdsstipendiet till Olof Boson vid akademiens högtidssammankomst 2018-01-28. Foto: Erik Cronberg.