Nominera till Anders Walls landsbygdsstipendium 2020

Anders Walls landsbygdsstipendiat 2019, Joakim Svensson driver Lunnarps Jord och Fjäder AB utanför Tomelilla. Han är också pionjär inom svensk tulpanodling. Här tillsammans med Anders Wall. Foto: Karin Röse.

100 000 kronor och ett brett nätverk till ung entreprenör på landsbygden!

Personer i 20–30-årsåldern som visar entreprenörskap och nyskapande med produkter eller tjänster som gagnar näringslivsutvecklingen på landsbygden kan nomineras till Anders Walls landsbygdsstipendium, som är avsett för kompetensutveckling.

Verksamheten ska kännetecknas av uthållighet, ekonomisk stabilitet och skapande av arbetstillfällen, gärna – men inte uteslutande – med bas i jord eller skog, exempelvis inom livsmedel, miljö, energi, teknik.

Nominera senast 31 oktober 2019! Nomineringsblankett till höger.

Stipendiet delas ut vid KSLA:s högtidssammankomst den 28 januari 2020.

Se vad några tidigare stipendiater säger om priset (YouTube-film) →

Mer information om tidigare stipendiater m m → 

→ Till Anders Walls stiftelse. 

Anders Walls Landsbygdsstipendium

Anders Walls Landsbygdsstipendium/Anders Wall’s Rural Scholarship: Joakim Svensson.

Kronprinsessan Victoria delar ut 2019 års landsbygdsstipendium till lantbrukare Joakim Svensson, Luna Gård i Tomelilla.