Lennart Rådström ny hedersledamot 2017

KSLA har utsett en ny hedersledamot

Lennart Rådström.

Civiljägmästare Lennart Rådström, Täby, har valts till hedersledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vid sammankomsten den 14 december 2017.

Lennart Rådström, född 1948, har under sin yrkesverksamma tid 1972–2015 tjänstgjort vid Forskningsstiftelsen Skogsarbeten/Skogforsk som forskare och ledare för FoU-projekt av varierande karaktär och sedermera som forskningschef inom Skogforsk. Han har varit ledamot i akademiens Skogsavdelning sedan 1997.

Akademiens nye hedersledamot har satt stora avtryck i skogsbruket inom flera områden, bl.a. som drivande i datoriseringen av skoglig planering, t.ex. genom SkogPlan84, ett banbrytande system som användes framförallt av mellanstora skogsägare. Han var även drivande i framtagandet av operativa planeringssystem för PC då de gjorde sitt intåg i slutet av 1980-talet. Lennart Rådström var en stöttepelare när GIS och GPS infördes som instrument i den skogliga planeringen och han förutsåg hur mobilkommunikation skulle bli en viktig länk i det som senare kom att benämnas ”den digitala kedjan”.

Sammantaget har Lennart Rådströms strategiska och analytiska blick spelat stor roll för skoglig planering i det svenska skogsbruket. Han har dessutom varit tongivande inom området transporter och planering av virkesflöden (och belönats för sina insatser inom transportområdet med det prestigefyllda Scania-stipendiet) liksom inom systemanalys m.fl. områden.

Lennart Rådström har i en bransch med mycket starkt kostnadsfokus stått upp för värde och kvalitet i skogsbrukets produktionskedja. Han har varit en stark ambassadör för kundperspektivet och värdeskapande och förespråkade tidigt att se möjligheterna i skogens värdekedjor – både inom ramen för KSLA:s Kommitté för skoglig teknik och logistik och i arbetet på Skogforsk.

Förutom att Lennart Rådström bistått akademien och särskilt Skogsavdelningen i internationella ärenden och agerat som ambassadör för KSLA inom och utom landet har han verkat som länk mellan KSLA och IVA, där han också är ledamot, i en rad skogliga/skogsindustriella ärenden. Han har också under flera år engagerat sig i utvecklingen av KSLA:s fjällgård Enaforsholm och dess verksamhet

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och VD, kommenterar valet:

– Vår nye hedersledamot har en mycket lång och gedigen gärning i akademiens anda bakom sig. Lennart Rådström har under sin ledamotstid gjort väsentliga och oegennyttiga insatser för akademiens verksamhet, som få kan mäta sig med. Detta är ett sätt för oss att visa vår stora uppskattning för det, säger Eva Pettersson.

Lennart Rådström kommer att ta emot hedersledamotsbrevet vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus den 28 januari 2018.

Dessa nya ledamöter valdes in i akademien på torsdagen:

Allmänna avdelningen: professor Carl Folke, Lidingö, docent Per Frankelius, Stockholm, generalsekreterare Lena Johansson, Danderyd, verkställande direktör Anders Källström, Örnsköldsvik, professor Nils-Eric Sahlin, Lund, och professor Birgitta Åhman, Uppsala. Dessutom en utländsk ledamot: med.dr Gunhild Anker Stordalen, Oslo, Norge.

Jordbruksavdelningen: External Veterinary Auditor Lena Englund, Co Meath, Irland, och Uppsala, verkställande direktör Maria Forshufvud, Råå, agronom Per Hansson, Höör, agronom Bengt Johnsson, Aneby, jordbruksförvaltare Christian Negendanck, Eslöv, senior forskare Lena Rodhe, Storvreta, och professor Ivar Vågsholm, Uppsala. Dessutom landsbygdutvecklare Lena Brenner, Pålsböle, Åland, och generalsekreterare Marie Modal, Harstad, Norge.

Skogsavdelningen: professor Göran Berndes, Lerum, ordförande Lena Ek, Valdemarsvik, verkställande direktör Katarina Mowitz, Falun, professor Erland Mårald, Umeå, fil.dr Karin Perhans, Sollentuna, och civilingenjör Johan Trolle-Löwen, Nyköping. Dessutom docent Vilis Brukas, Malmö, Assistant Director Lauri Hetemäki, Joensuu, Finland, och professor John Innes, West Vancouver, Kanada.

Mer information:

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och VD
Telefon: 08-54 54 77 02, Mobil: 070-677 68 56
E-postadress: eva.pettersson@ksla.se

Lennart Rådström på Skogavdelningens exkursion i Ryssland 2014.

___________________________________________________________________

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien installerades år 1813 av kronprins Carl Johan (sedermera kung Karl XIV Johan). I och med de nya invalen har akademien 512 svenska och 170 utländska ledamöter, totalt 682 ledamöter. Av dessa är 16 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 206:e högtidssammankomst den 28 januari 2018.