Ny skrift! Frön för framtiden – dialogprojekt om bioteknik i växtodling

Frön för framtiden (KSLAT nr 2-2016) är det dokumenterade resultatet av KSLA:s dialogprojekt ”Biotekniken i växtodlingen”. Skriften presenteras vid seminariet Femtio nyanser av grönt den 7 juni hos KSLA. Välkommen att träffa projektdeltagare då och diskutera deras slutsatser.

Projektet Bioteknik i växtodlingen har med dialogen som metod skapat samförstånd mellan personer med vitt skilda erfarenheter och utgångspunkter: modern växtförädling är ett viktigt verktyg för att uppnå ett hållbart jordbruk! Projektet dokumenteras i detta nummer av KSLAT.
Redaktör: Jenny Jewert.

Till KSLAT nr 2-2016 Frön för framtiden →

Till seminariet Femtio nyanser av grönt →