KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 13 december 2018 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav sju i Jordbruksavdelningen.

De fem svenska ledamöter som valdes in i Jordbruksavdelningen är Linley Chiwona-Karltun, Uppsala; Erik Hartman, Alunda; Christian Hidén, Säffle; Lars Olsson, Enköping; och Lena Åsheim, Kristianstad. Dessutom valdes två utländska ledamöter in: Shane Hamill, Dublin, Irland och Tom Kelly, Tipperary, Irland.

Akademiens Jordbruksavdelning arbetar med frågor som berör produktion, förädling och marknad i teori och praktik inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och veterinärmedicin samt sådana miljöfrågor som hör samman med näringarnas sektorsansvar.

Linley Chiwona-Karltun, född 1963, är docent vid SLU:s institution för stad och land. Hon har i olika kapaciteter under sin karriär arbetat för att förbättra afrikanska kvinnliga bönders liv och arbete. Inom sin forskning, bland annat på SLU, har hon främst ägnat sig åt kassava, en gröda som i många delar i Afrika är den viktigaste stapelgrödan, och som främst odlas av kvinnliga bönder. Idag finns ett större intresse för kassava som nyckelgröda när det kommer till att bekämpa fattigdom, för att åstadkomma livsmedelssäkerhet i Afrika och för att skapa möjligheter för kvinnor som småbrukare och entreprenörer.

Erik Hartman, född 1961, har sedan 1987 representerat Föreningen Foder & Spannmål inom branschfrågor tätt kopplade till svenskt jordbruk och industri. Hans bakgrund som civilekonom och långa erfarenhet har gett honom förmågan att sätta in frågeställningar i sitt helhetsperspektiv för hela värdekedjan inom svensk livsmedelsproduktion och handel. Som vd i Foder och Spannmål och vd även inom Svensk Industriförening har Erik Hartman skapat ett mycket brett kontaktnätverk, nationellt och internationellt, inom lantbruk, industri och myndigheter kopplade till de gröna näringarna.

Christian Hidén, född 1964, är lantmästare och lantbrukare på Forsviks säteri, Säffle. Vid sidan av drift av gården ägnar han sig åt konsultverksamhet med inriktning på att skapa ett miljövänligare jordbruk. Han har också genom sitt breda kontaktnät haft ett flertal förtroendeuppdrag, bland annat olika typer av ordförandeskap. Christian Hidén har byggt upp en lång och bred erfarenhet beträffande förutsättningarna kring landsbygdsföretagande och även ett stort tekniskt kunnande i fråga om jordbrukets mekanisering.

Lars Olsson, född 1966, är departementsråd vid enheten för hållbar landsbygd på Närings-departementet. I grunden är han agronom och han har genom utbildning och aktivt lantbruk skaffat stor teoretisk och praktisk kunskap om lantbruk. Hans långa anställning inom departementet har också gett honom stor erfarenhet av det jordbrukspolitiska spelet inom både Sverige och EU. Till vardags arbetar han huvudsakligen med EU:s framtida jordbrukspolitik och ansvarar för stöd och åtgärder, inriktade på att förbättra jordbrukets konkurrenskraft, inom landsbygdsprogrammet.

Lena Åsheim, född 1958, har i många år innehaft ledande positioner i livsmedelsindustrin och inom livsmedelsanknuten innovationsverksamhet. Hon har genom styrelseuppdrag och konsultuppdrag inom livsmedelssektorn fått bred kunskap om strategisk affärsutveckling med inriktning på vidareförädling av lantbrukets produkter. Genom den egna verksamheten i Salixenergi Europa har hon också erfarenhet av den biobaserade råvarusektorn och energisektorn. I sin nuvarande roll som ordförande i styrelsen för Stiftelsen Lantbruksforskning har Lena en nyckelposition i utvecklingen av forsknings- och innovationssystemet inom och i anknytning till den kommande arenan för livsmedelsbranschen Sweden Food Arena.

Shane Hamill, född 1986, arbetar som Overseas Trade Manager på Bord Bia, en irländsk halvstatlig organisation med marknads- och exportfokus. Inom Bord Bia har han även stationerad i USA arbetat med hållbarhetsfrågor inom livsmedelsförsörjning. Han har tidigare erfarenhet av att arbeta inom FN, Världsbanken, privat livsmedelsindustri och som konsult i Bryssel rörande livsmedelsfrågor och EU:s livsmedelspolitik.

Tom Kelly, född 1955, är chef för Knowledge Transfer Directorate inom Teagasc, den irländska myndighet som ansvarar för största delen av Irlands forskning inom områdena jordbruk och livsmedel. Tom Kelly är ansvarig för Teagascs rådgivningstjänst och yrkesutbildningsprogram och har haft en viktig roll när det gäller att utveckla Teagascs personalskapacitet och digitala supporttjänster. Han har också deltagit i utvecklingen av EIP-AGRI (the agricultural European Innovation Partnership) och är grundare och nuvarande ordförande för EUFRAS, European Forum for Agricultural and Rural Advisory Services.

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:

– Med dessa nya ledamöter stärker KSLA sitt kompetensområde livsmedel i flera avseenden; livsmedelsindustri, livsmedelsförsörjning på det internationella planet och även när det gäller praktisk odling, säger Eva Pettersson.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Allmänna avdelningen: Universitetslektor Ann Dolling, Umeå, professor Tuija Hilding-Rydevik, Bromma, verksamhetschef Louise Hård af Segerstad, Lidingö, stabschef Per Klingbjer, Stockholm, generaldirektör Jens Mattsson, Hägersten, agr.dr, hortonom Inger Olausson, Tierp, och senior forskare Ulf Sonesson, Kullavik. Dessutom Dr. Dean Stanford F. Blade, Edmonton, Canada.

Skogsavdelningen: Professor Göran Ericsson, Umeå, PhD, företagare Lars Laestadius, Silver Spring, Maryland, USA, verkställande direktör Pär Lärkeryd, Umeå, forsknings- och anslagschef Lotta Möller, Uppsala, och Sustainability Manager Caroline Rothpfeffer, Uppsala. Dessutom professor Klaus Puettmann, Corvallis, Oregon, USA, och professor Markku Rummukainen, Norrköping.

Till hedersledamot valdes förre landshövdingen Sven Lindgren, Linköping. Han träder in som ledamot i KSLA:s Allmänna avdelning.

I och med de nya invalen har akademien 517 svenska och 172 utländska ledamöter, totalt 689 ledamöter. Av dessa är 15 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 207:e högtidssammankomst den 28 januari 2019.

Mer information:

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd
Telefon: 08-54 54 77 02, mobil: 070-677 68 56
eva.pettersson@ksla.se