KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 10 december 2015 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav åtta i Jordbruksavdelningen.

De fem svenska ledamöter som valdes in i Jordbruksavdelningen är Tommy Cederholm, Sollentuna; Maria Dirke, Nyköping; Ingemar Gruvaeus, Kvänum; Bengt-Olov Gunnarsson, Klockrike, samt Susanne Welin-Berger, Katthammarsvik.

Dessutom valdes tre utländska ledamöter in: Fred Angulo, Decatur (GA), USA; Thomas Harttung, Barrit, Danmark, samt Pia Haubro Andersen, Björklinge (& Danmark).

Akademiens Jordbruksavdelning arbetar med frågor som berör produktion, förädling och marknad i teori och praktik inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och veterinärmedicin samt sådana miljöfrågor som hör samman med näringarnas sektorsansvar.

Tommy Cederholm, född 1952, är professor i klinisk nutrition vid Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, och överläkare vid Geriatriska kliniken, Akademiska sjukhuset. Han har lyft frågan om nutritionens betydelse för kroniskt sjuka och äldre patienter och är en av världens mest erfarna forskare avseende nutritionella interventionsstudier. Under senare år har han fokuserat på sarkopeni – förlust av muskelmassa – och dess betydelse för äldre och kroniskt sjuka. Han är ledamot av exekutivkommittén i European Society for Clinical Nutrition and Metabolism och av Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och folkhälsa. Han är vice ordförande i KVA:s Svenska nationalkommitté för nutrition och livsmedelsvetenskap och bitr redaktör för tidskriften Clinical Nutrition.

Maria Dirke, född 1959, är mark- och växtodlingsagronom och var en av de första som arbetade med ekologisk växtodlingsrådgivning i Sverige. Idag är hon verksamhetsledare för intresseorganisationen Ekologiska Lantbrukarna och ansvarar för ett antal utvecklingsprojekt som föreningen driver åt Jordbruksverket, LRF och EU – från marknadsutveckling till klimat- och andra framtidsfrågor. Hon deltar också i granskning av forskningsansökningar för Formas, och SLU:s Ekoforsk. Hon har tidigare varit biträdande expert om ”Farming systems” inom FAO, med placering bl a i Botswana, och engagerat sig i Framtidsjordens internationella nätverk.

Ingemar Gruvaeus, född 1959, är agronom och arbetar inom Yara AB med utveckling av koncept inom växtnäringsanvändning och kommunikation med lantbrukare, rådgivning och handel. Han har lång erfarenhet som rådgivare, utvecklingsansvarig och försöksledare inom Hushållningssällskapet, Lantmännen m fl organisationer. Han driver också ett ekologiskt lantbruk för spannmålsodling.

Bengt-Olov Gunnarsson född 1951, är ordförande i Lantmännens koncernstyrelse och lantbrukare inom växtodling, skog och vindkraft. Han är styrelseledamot i Lantmännens Forskningsstiftelse och i Viking Malt OY. Han har tidigare varit ordförande i bl a Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare och styrelseledamot i Stiftelsen Lantbruksforskning, Hushållningssällskapet i Östergötland m fl organisationer.

Susanne Welin-Berger, född 1961, är VD för LivsTek Gotland AB som erbjuder rådgivning, konsulttjänster m m till livsmedelsföretag. Hon har även var ordförande för den grupp som tagit fram Gotlands strategi för Lokalt ledd utveckling 2014–2020. Hon har varit projektledare för Närproducerat Gotland, för Gotland Årets matlandethuvudstad 2013 och för Mat och upplevelser i Sydöstra Sverige m m. Genom sina insatser har hon bidragit till en utveckling av ett marknadsanpassat livsmedelsföretagade såväl på Gotland och som i andra delar av landet.

Frederick Angulo, född 1956, är en av de globalt mest respekterade och anlitade experterna för frågor inom veterinär folkhälsovetenskap, särskilt beträffande zoonotiska och livsmedelsburna infektioner. Väl förtrogen med internationell och nordisk situation på dessa områden har han tillsammans med svenska experter varit drivande beträffande WHO:s rekommendation att förbättra tillväxt genom att globalt upphöra med användning av antibiotika. Idag är han Associate Director of Science vid Division of Global Health Protection hos den amerikanska smittskyddsmyndigheten (Centres of Disease Control and Epidemiology, CDC). Han har även det vetenskapliga ansvaret för ”International Task Force” i CDC:s respons mot ebola i flera afrikanska länder.

Thomas Harttung, född 1961, har ett brinnande intresse för jord- och skogsbruk med fokus på uthållig produktion. Han är VD för danska GreenCarbon, som arbetar med CO2-upptag i ekosystem, och för BlackCarbon, som omvandlar biomassa till biokol och samtidigt producerar bioenergi. Han är också styrelseordförande för Aarstiderne.com som han startade 1999 och som utvecklat en banbrytande modell för direktleveranser av livsmedel till hushåll – som ”återskapar den täta förbindelsen mellan odlingen av jorden och glädjen vid måltiden, full av goda råvaror, hälsa, smakupplevelse och närvaro”.

Pia Haubro Andersen, född 1955, är utbildad och disputerad i Danmark och är sedan 2012 verksam som professor i stordjurskirurgi vid SLU Uppsala. Där har hon etablerat flera kliniska forskningsprojekt inriktade på djurs smärta och inflammation. I Sverige representerar hon SLU i Svenskt Centrum för Djurvälfärd. I Danmark har hon varit aktiv inom djurpolitik och arbetat för ökad samverkan mellan human- och veterinärmedicin inom One Health-området. Hon är medlem i den danska djuretikkommittén.

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:

– Med dessa nya ledamöter får KSLA ytterligare kompetens inom områden som livsmedelshandel, internationell handels- och jordbrukspolitik, lantbrukets miljöfrågor, växt- och animalieprodukter, verksamhetsutveckling och marknad samt inom rådgivning och praktiskt lantbruk, säger Carl-Anders Helander.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Allmänna avdelningen: generaldirektör Rolf Brennerfelt, Rejmyre, programdirektör Madeleine Fogde, Vejbystrand, Senior Policy Adviser Lovisa Hagberg, Häggeby, universitetslektor Carin Martiin, Eksjö, kommunalråd Dag Rogne, Säffle, och docent Anders Wästfelt, Hägersten. Dessutom docent Martyn Futter, Uppsala (& Canada/UK), och professor Marianne Krasny, Ithaca (NY), USA.

Skogsavdelningen: jägmästare Lisa Engström, Västerfärnebo, professor Joakim Hjältén, Holmsund, professor Torgny Näsholm, Umeå, och skribent/ordförande Karin Perers, Fors. Dessutom lektor Tove Enggrob Boon, Farum, Danmark, professor Andreas Brunner, Ås, Norge, och professor Demel Teketay Fanta, Gaborone, Botswana.

Mer information:
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
Telefon: 08-54 54 77 02, Mobil: 0708-26 66 02
E-postadress: carl-anders.helander@ksla.se