Första Öppet hus i akademiens historia gav mersmak

Torsdag den 23 maj öppnade akademien dörrarna för den intresserade allmänheten för första gången på 200 år. Ett 50-tal besökare tittade in, varav många omkringboende som länge varit nyfikna på huset på Drottninggatan 95 B och som nu tog chansen att gå runt i lokalerna.

I sex olika rum hölls miniföredrag om akademien, dess historia och verksamhet:

  • I kollegierummet fanns f vice preses Åke Bruce som berättade ”Om akademien”.
  • I biblioteket berättade bibliotekarien, FD Per Eriksson om ”Biblioteket och den historiska verksamheten”.
  • F informationsdirektören i FAO Christina Engfeldt höll till i plenisalen med ämnet ”Den utåtriktade verksamheten”.
  • I Donatorsfoajén huserade AgrD Peter Edling och berättade om ”Ceres”, symbolen för KSLA:s verksamhet.
  • Professor Per Wramner informerade om ”Ledamöterna” i Carl Johan-rummet.
  • I Oscars källare återfanns FD hc Christina Möller som berättade om ”Avdelningar och kommittéer”.

Vi på akademien tyckte att det var mycket trevligt att träffa alla besökare och att få berätta vad akademien egentligen gör och är – och av kommentarerna att döma var det ett uppskattat initiativ. Vi kommer inte att vänta i 200 år till för att köra reprisen!

AkeBruce-Oppethus2013-05-23

F vice preses Åke Bruce berättade om akademien på plats i kollegierummet – lämpligt nog precis under porträttet av akademiens grundare, Karl XIV Johan. Kungen flankeras av två tidigare presesar; friherre C.J. Beck-Friis och landshövdingen friherre Fabian de Geer.