Presentationer – Landsbygdens avvattningssystem… finns nu!

Nu finns presentationer från seminariet Landsbygdens avvattningssystem i ett förändrat klimat den 5 mars 2013 att hämta under Tidigare aktiviteter. Eller klicka här!