Presskonferens onsdag 23 november – fiskeripolitik

Träffa Sveriges Landsbygdsminister Eskil Erlandsson, Fiskeriminister Mette Gjerskov från Danmark, Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen från Norge och EU-kommissionär Maria Damanaki.

Vid presskonferensen berättar ministrarna och kommissionären om hur de ser på problemet med den stora mängd fisk som sorteras bort och kastas överbord och hur deras arbete med att minska dessa så kallade utkast ser ut.

Offentliggörandet av 2011 års pristagare av Kungsfenan The Swedish Seafood Award:

  • Priset vill medverka till att driva fiskkunskap framåt och delas ut i tre kategorier:
    Hållbart fiske
  • Maritim gastronomi
  • Årets skarpsill

Prisutdelningen av Kungsfenan The Swedish Seafood Award är den 21/5 2012 i Göteborg.

Presskonferensen följs av seminariet:

Förnyelse i EUs fiskeripolitik – minimerade bifångster och förbud mot utkast

Seminariet tar en närgången titt på hur fiskekommissionär Maria Damanaki verkar för att rätta till problemet med utkast, som innebär att stora mängder fisk sorteras bort och kastas överbord. På seminariet medverkar också fiskeministrarna från Danmark, Norge och Sverige, riksdagsledamöter, fiskare och kockarna Leif Mannerström och Mathias Dahlgren.

Det unika seminariet är ett samarrangemang mellan Kungsfenan The Swedish Seafood Award, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och norska Exportutvalget for fisk.

Media inbjuds härmed till presskonferens och seminarium:

Onsdag den 23 november 2011 på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
IVA:s konferenscentrum, Grev Turegatan 16, Stockholm
11.45–12.10 Enkel lunchförtäring
12.10–12.50 Presskonferens
13.00–17.15 Seminarium

Mer information:
Christina Stenberg, VD för Kungsfenan, 0706 – 350 350
Katarina Veem, moderator för dagens seminarium, 08- 522 139 82

Läs även debattartikel i Dagens Industri 22 november 2011.