Projektet Tandem Forest Values har startat

Carl XVI Gustaf öppnade Tandem Forest Values startseminarium.

Sverige och Finland har som varande EU:s skogsrikaste länder många gemensamma intressen. Det svensk-finska skogsforskningssamarbetet Tandem Forest Values ingår som en del av den gåva som Sverige överlämnat med anledning av Finlands 100-årsjubileum. Den 26 oktober gick startskottet för projektet i form av ett seminarium hos KSLA.

Syftet med Tandem Forest Values är att varaktigt stärka och utveckla bilateral forskningssamverkan mellan aktörer i Finland och Sverige inom det skogliga och skogsindustriella området. Gåvan omfattar totalt 24 miljoner kronor och ska resultera i 12 postdoktjänster på två år vardera inom två temaområden – Hållbar skogsskötsel och Nya produkter och processer. Utlysningen sker den 6 december på Finlands nationaldag.

Kung Carl XVI Gustaf höll ett inledande anförande vid seminariet hos KSLA och sade ”Vad ger man till en 100-åring som har allt? En rejäl skjuts för framtiden!”. Han talade varmt om skogen som Sveriges och Finlands gröna guld och påpekade behovet av kunskap inför alla de komplexa avvägningar skogsnäringen står inför.

Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä uttryckte stor glädje över hundraårsgåvan och menade att den kan ses som en grundsten för fördjupat samarbete mellan Sverige och Finland kring bioekonomi. Han och Sveriges landsbygdsminister hade tidigare på dagen diskuterat bioekonomi, skogspolitiska prioriteringar och en fördjupning av forskningssamarbetet. Ambitionen är att intensifiera det bioekonomiska samarbetet mellan länderna och att göra verksamheten i både Sverige och Finland effektivare.

Läs Sven-Erik Buchts och Jari Leppäs debattartikel ”Vårt gröna guld” i Upsala Nya Tidning 26 oktober 2017 →

Talarlistan vid seminariet

 • Lisa Sennerby Forsse, preses Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
 • Tuula Teeri, rektor Aalto universitet, tillträdande vd för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
 • Sven-Erik Bucht, Sveriges landsbygdsminister
 • Jari Leppä, Finlands jord- och skogsbruksminister
 • Chris Heister, ordförande Kulturfonden för Sverige och Finland
 • Tomas Lundmark, ordförande Skogsavdelningen, KSLA
 • Mårten Larsson, vice vd Skogsindustrierna
 • Marie Larsson-Stern, hållbarhetschef, Skogforsk
 • Christine Hagström-Näsi, Senior Advisor CLIC Innovation
 • Daniel Söderberg, docent Wallenberg Wood Science Center
 • Johanna Buchert, överdirektör, Luke
 • Esko Aho, Finlands tidigare statsminister och strategisk rådgivare åt European Forest Institute

Initiativtagare till forskningssatsningen är Kulturfonden för Sverige och Finland, via sitt projektkontor Tandem. Tandem Forest Values finansieras gemensamt av den svenska regeringen och de privata svenska forskningsstiftelserna Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelsen och Skogsindustrins forskningsstiftelse, samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Ett sekretariat för projektet har etablerats hos KSLA.

Bilderna är fria att använda, men ange/The pictures are free to use, but state
©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Erik Cronberg.

Sveriges lantbygdsminister Sven-Erik Bucht, H.M. Kung Carl XVI Gustaf och Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. ©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto: Erik Cronberg.

H.M. Kung Carl XVI Gustaf inledningstalar. ©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto: Erik Cronberg.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht talar. Sittande: moderator Maria Wetterstrand och Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. ©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto: Erik Cronberg.

Jari Leppä och Maria Wetterstrand. ©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto: Erik Cronberg.

Maria Wetterstrand, Sven-Erik Bucht och Jari Leppä. ©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto: Erik Cronberg.

I talarstolen Chris Heister, vice ordförande för Kulturfonden Sverige och Finland och ordförande i Tandem Forest Values gåvokommitté. Sittande Tomas Lundmark, professor, Inst. för skogens ekologi och skötsel, SLU Umeå, och ordförande i KSLA:s skogsavdelning. ©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto: Erik Cronberg.

I talarstolen Mårten Larsson, vice VD för Skogsindustrierna. Sittande fr v: moderator Maria Wetterstrand; Marie Larsson-Stern, hållbarhetschef Skogforsk; Christine Hagström-Näsi, Senior Advisor styrelsen för CLIC Innovation Ltd; Daniel Söderberg, docent Wallenberg Wood Science Center; Johanna Buchert, överdirektör Naturresursinstitutet Finland (Luke). ©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto: Erik Cronberg.

Esko Aho, styrelseordförande vid Finlands Östkontor, tidigare Finlands premiärminister. ©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto: Erik Cronberg.