Studerande? Ansök om resestipendium/utbildningsstöd senast 1 juni

Akademien utlyser utbildningsstöd och resestipendier för studerande ur stiftelserna Nilsson-Aschans stipendiefond och Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond.

Berättigade att söka är studerande på grundutbildnings- eller forskarutbildningsnivå med agronom-, hortonom- eller lantmästarinriktning.
Ansökningen kan avse resestipendium för att delta i internationell konferens inom relevanta ämnesområden, stipendium för kortare utlandsstudier vid relevanta universitet eller kostnadsersättning i samband med grundutbildning eller praktik.

Ansökan ska vara inne senast måndagen den 1 juni 2020.

Läs mer om stiftelsernas bestämmelser och kriterier under Anslag & stipendium, Ansökan 1 juni →

Utlysning_SLU-studerande 2020-06-01