Studerande? Ansök om resestipendium/utbildningsstöd senast 1 juni

Akademien utlyser utbildningsstöd och resestipendier för studerande ur stiftelserna Alrik Örborns stipendiefond, Ch. E Löfvenskiölds donationsfond, C. G. Johnssons och hans arvingars fond, Nilsson-Aschans stipendiefond och Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond.

Berättigade att söka är studerande på grundutbildnings- eller forskarutbildningsnivå med agronom-, hortonom-, landskapsarkitektur- eller lantmästarinriktning.
Ansökningen kan avse resestipendium för att delta i internationell konferens inom relevanta ämnesområden, stipendium för kortare utlandsstudier vid relevanta universitetet eller kostnadsersättning i samband med grundutbildning eller praktik.

Möjligheten att söka öppnar kl 12.00 tisdagen den 8 maj och ansökan ska vara inne före kl 17.00 fredagen den 1 juni 2018.

Läs mer om stiftelsernas bestämmelser och kriterier under Anslag & stipendium, Ansökan 1 juni →