Studerande? Ansök om resestipendium/utbildningsstöd senast 31 maj

Akademien utlyser utbildningsstöd och resestipendier för studerande ur stiftelserna Nilsson-Aschans stipendiefond och Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond.

Berättigade att söka är studerande på grundutbildnings- eller forskarutbildningsnivå med agronom-, hortonom- eller lantmästarinriktning.
Ansökningen kan avse resestipendium för att delta i internationell konferens inom relevanta ämnesområden, stipendium för kortare utlandsstudier vid relevanta universitet eller kostnadsersättning i samband med grundutbildning eller praktik.

Ansökan ska vara inne före kl 17.00 fredagen den 31 maj 2019.

Läs mer om stiftelsernas bestämmelser och kriterier under Anslag & stipendium, Ansökan 31 maj →