Thomas Rosswall ordförande i MCEE:s exekutivkommitté

Thomas Rosswall. Foto: FACCEJPI.

Thomas Rosswall. Foto: FACCEJPI.

Mistra och Kungl. Vetenskapsakademien har inrättat ett oberoende råd, Mistra Council for Environmental Evaluation (MCEE), för utvärdering av miljöforskning. Rådet kommer att ledas av Sif Johansson.

Akademiledamoten Thomas Rosswall har utsetts till ordförande i rådets exekutivkommitté. Han var tidigare Executive Director för International Council for Science (ICSU) och rektor för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

– MCEE-initiativet att sammanfatta det vetenskapliga kunskapsläget i relation till viktiga miljöfrågor är en spännande och viktig utmaning. Exekutivkommittén samlar några av de absolut starkaste namnen inom internationell, vetenskaplig miljöforskning, vilket skall garantera att de evidensbaserade utvärderingarna har högsta vetenskapliga kvalitet, säger han.

Övriga ledamöter i exekutivkommittén är Kjell Asplund, tidigare vid SBU Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården, Stockholm; Jacob Fant, Rewir, Stockholm; Jacqueline McGlade, European Environment Agency (EEA), Köpenhamn, Danmark; Jerry M. Melillo, The Ecosystems Centre, Marine Biological Laboratory, Woods Hole, MA, USA; Andrew Pullin, Centre for Evidence-Based Conservation, Bangor University, Gwynedd, Storbritannien; Katherine Richardson, University of Copenhagen, Köpenhamn, Danmark; Henrik Smith, Lunds universitet, Lund.

Källa: http://www.miljo-utveckling.se/nyheter/artikel.php?id=35739