Seminarium om den framtida fältforskningen

Torsdagen den 7 februari i Linköping

Hushållningssällskapen bjuder i samarbete med SverigeFörsökens regioner och KSLA in till ett seminarium för att diskutera om och hur den framtida fältforskningen i landet kan bibehållas och utvecklas.

Olika aktörer – beställare, SLU, finansiärer, användare av resultat m fl – kommer att göra korta inlägg om hur man ser på detta och hur det kan se ut i framtiden.

Målet med dagen är att kartlägga hur svensk fältforskning kan genomföras på ett optimalt sätt utifrån de synpunkter och önskemål som framkommer under dagen.

Tid: Torsdag den 7 februari 2013, 10.00–15.00 (registrering & kaffe 9.30)

Plats: Konsert & Kongress i Linköping, Konsistoriegatan 7 (10 min promenad från centralstationen)

Anmälan om deltagande: till Lennart Johansson, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB senast den 31 januari.
lennart.johansson@hushallningssallskapet.se

Program

09.30 – Kaffe
10.00 – Inledning, bakgrund
                 Per Nilsson & Anders Hartman, Hushållningssällskapet
10.20 – Historik och dagens organisation
                 Björn Andersson, SLU
10.40 – KSLA:s syn på dagens/framtida fältforskning
                 Carl-Anders Helander, VD KSLA
11.00 – Vad saknas i dagens fältforskning?
                 Per Sandberg, Spannmålsodlareföreningen
11.20 – PAUS
11.40 – Regionala fältforskningen – lantbrukarnyttan
                Ulf Ohlsson, ordf SverigeFörsöken
12.00 – LUNCH
13.00 – Finansiering av officiell fältforskning
                Christian Nyrén, VD SLF
13.20 – Kopplingen forskning/försök/rådgivning
                Nils Yngvesson, Hushållningssällskapet
13.50 – Styrka och svagheter i den officiella fältforskningen
                Jan Rundqvist, Föreningen Foder & Spannmål
14.15 – Hur ser framtiden ut? Diskussion, frågor & svar
                Anders Hartman, Hushållningssällskapet
14.45 – Sammanfattning av dagen
               Anders Hartman, Hushållningssällskapet
15.00 – Avslutning & kaffe