Tre av Skogsrikets tio ambassadörer är KSLA-ledamöter

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har utsett Skogsrikets första ambassadörer. De tio Skogsriketambassadörerna har en bred och djup kompetens inom skogens många områden.

De tio Skogsriketambassadörerna är engagerade, drivna och kunniga personer som är väl insatta i Sveriges potential gällande skog och skogsråvaran. Skogsriketambassadörerna kommer sprida kunskap om och förankra visionen om Skogsriket Sverige, de kommer också fungera som bollplank för småföretagare och entreprenörer ute i landet. Skogsriketambassadörerna utses för ett tvåårigt uppdrag.

– Det blir spännande att följa Skogsriketambassadörernas viktiga arbete. Nu ska vi tillsammans se till att den svenska skogens alla värden används till sin fulla potential. Jag tror också att Skogsriketambassadörerna tillsammans med Matlandetambassadörerna kan komplettera varandra i arbetet för en levande landsbygd, säger Eskil Erlandsson.

Skogsriketambassadörer 2011

  • Sven Erik Hammar, Skogsägarna Mellanskog
  • Katarina Levin, SCA
  • Elisabeth Salander Björklund, Bergvik Skog AB

är de tre akademiledamöter som utsetts till ambassadörer. Övriga sju är:

  • Göran Andersson, Friluftsfrämjandet
  • Britta Jonsson Lindvall, Tree Hotel AB
  • Pär Lärkeryd, Norra Skogsägarna
  • Arne Olsson, Folkhem
  • Johan Sjöberg, Svenssons i Lammhult/Möbelriket AB
  • Ann-Kristine Vinka, Lapplandssafari
  • David Wikner, Persåsens konferens

Läs mer på regeringens hemsida.