Bidrag till utbildnings-, försöks-, forskningsverksamhet – arbetsmiljö

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien utlyser forskningsanslag och resestipendier ur

Stiftelsen SLO-fonden

Stiftelsens ändamål är att verka för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön. Med skogsbruk avses i detta fall det som bedrivs i anslutning till jordbruk.

Bidrag utdelas till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet och max bidrag som kan beviljas är 250 000 kronor.

Obs! Av ansökan skall framgå att sökande/medsökande har relevant kompetens för att genomföra projektet samt hur resultaten från projektet kommer att dokumenteras och spridas.

Ansökan som görs elektroniskt, ska vara KSLA tillhanda senast den 1 april 2014 kl.17.00.

Besked meddelas i juni 2014.

→ Mer information.