SLU:s stora förtjänstmedalj i guld till f preses Sara von Arnold

SLU:s stora förtjänstmedalj i guld 2013 tilldelas Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens förra preses, professor Sara von Arnold.

Sara von Arnold har på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit till den vetenskapliga kunskapsutvecklingen inom området skogsgenetik. Under sin långa karriär har hon haft många framgångsrika samarbeten med andra forskare i både Sverige och andra länder, men också med skogsnäringen. Hennes resultat har viktiga tillämpningar för framtidens skogsproduktion.

Sara von Arnold har utvecklat en metod för massförökning av barrträd via somatisk embryogenes. Våra barrträd förökas normalt på könlig väg via frön, men det är också möjligt att föröka barrträd vegetativt genom att stimulera somatiska celler, dvs celler som inte är könsceller, att utvecklas till embryon, vilka då kallas somatiska embryon. Vegetativ förökning av barrträd via somatiska embryon gör det möjligt att mer effektivt tillvarata den genetiska vinsten från förädlingsarbetet.

Sara von Arnolds forskning har också visat att somatiska embryon dessutom är värdefulla då man vill studera vad en enskild gen har för funktion i en växt. Med hjälp av transgenteknologi går det att ändra aktiviteten hos en gen som misstänks styra viktiga egenskaper – genen kan t.ex. ”stängas av”. När plantor från genmodifierade embryon sedan jämförs med plantor som i övrigt är genetiskt identiska går det att dra slutsatser om genens funktion. På detta sätt blir det möjligt att använda kvalificerad genetisk kunskap även vid traditionellt förädlingsarbete.

I motiveringen påpekas att hennes stora engagemang för både vetenskap, utbildning och utveckling av sina medarbetare gör att Sara von Arnold är mycket väl meriterad för erhållande av SLU:s stora förtjänstmedalj.

Medaljen delas ut vid SLU:s promotionshögtid i Uppsala den 5 oktober.

Klicka här för att läsa hela nyheten!

 

Sara von Arnold, professor i skogstrŠdens cellbiologi vid SLU. Foto: Viktor Wrange.

Sara von Arnold, professor i skogstrŠdens cellbiologi vid SLU. Foto: Viktor Wrange.