Snart slut på dumpning av fisk i Skagerrak

Under uppsluppen stämning undertecknade de tre nordiska fiskeministrarna från Sverige, Norge och Danmark onsdagen den 23 november ett dokument med innebörden att utkast av fisk ska vara förbjudet i Skagerrak från och med den 1 januari år 2013. De tre ministrarna var alla eniga om att det är hög tid att stoppa det slöseri med naturens resurser som utkast innebär. Utkast är den fiskeritekniska termen för dumpning av oönskad fisk.

Sveriges fiskeminister Eskil Erlandsson poängterade att det nya regelverket kommer att stimulera yrkesfisket till att ta fram mer selektiva metoder. När all bifångst måste landas, med allt besvär det för med sig, och avräknas mot kvoter, kommer incitamentet för den enskilde fiskaren för att enbart ta upp de arter och storlekar som har kommersiellt värde att öka.

– Det är också en viktig etisk fråga att få stopp på utkastet. Nästan all fisk som kastas tillbaka i havet dör eller är redan död. Det är en oförsvarlig hantering av en viktig födoresurs, mot bakgrund av den globala livsmedelsförsörjningen.

Dumpningen av bifångster är i dag omfattande. Den norska fiskeministern Lisbeth Berg Hansen, berättade att en fjärdedel av all torsk – eller sju miljoner ton – som fiskas i Skagerrak, kastas överbord.

Den danske fiskeministern Mette Gjerskov kallade beslutet historiskt och menade att hon var lyckligt lottad, som enbart efter en månad som fiskeminister fick vara med och fatta ett så viktigt beslut för både yrkesfisket, ekosystemen och konsumenterna. Beslutet är ett steg bort från gammeldags reglering mot en ny modern förvaltning, menade hon.

Att den nya överenskommelsen verkligen efterlevs kan komma att kontrolleras bland annat genom kameror på yrkesfiskarnas fartyg, loggböcker och landningskontroller. Fiskekommissionär Maria Damanaki var tydlig med att hon är positiv till de tre ländernas initiativ att förbjuda utkast i Skagerak. Men för att avtalet om stoppad dumpning av fisk i Skagerrak ska bli bindande, måste överenskommelsen omvandlas till EU-lag. Maria Damanaki lovade att anstränga sig för att få igenom ett godkännande av utkastförbudet i Skagerrak i ministerrådet, och hon var optimistisk om att det kan ske inom ett år.

Ett utkastförbud för hela unionen är en viktig del i förslaget till reformering av den gemensamma fiskeripolitiken till år 2013, som kommissionen lagt fram. Men utsikterna för att lyckas driva igenom ett utkastförbud inom hela unionen är betydligt dystrare och kräver mycket fortsatt argumentation. Inom EU stödjer bara två ministrar – Sveriges och Danmarks – ett utkastförbud för hela EU:s havsområde. Sociala hänsyn och fokus på svårigheterna med att implementera ett utkastförbud i Medelhavsregionen väger än så länge tungt för övriga fiskeministrar.

Undertecknandet skedde under den presskonferens som seminariet Förnyelse av EU:s fiskeripolitik föregicks av.

Text: Jenny Jewert  •  Foto: © Lennart Johansson, Eksportutvalget for fisk