Sök bidrag ur CF Lundströms stiftelse

KSLA administrerar CF Lundströms stiftelse som lämnar bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till institutioner för vård och uppfostran av barn, för upplysning i nykterhetsfrågor m m. Stiftelsen lämnar bidrag till svenska medborgare

  • för att främja vetenskaplig forskning till gagn för landets industri eller jordbruk/skogsbruk med binäringar,
  • till institutioner för vård och uppfostran av barn samt för utbildning i slöjder och näringar av allmännyttigt slag (anslag ges inte för att tillgodose enskilda behov utan till skolor, ungdomsgårdar och liknande institutioner eller organisationer)
  • för upplysning i nykterhetsfrågor samt stöd till drogbekämpning.

Disponibelt belopp i denna ansökningsomgång: 1,8 mkr.

Ansökningsförfarandet är webbaserat.

Ansök före den 15 januari kl 17.00!

Klicka här för mer information!