Stå upp för vetenskapen inför valet 2018!

Ett 70-tal organisationer i Sverige vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle. Bland dessa finns – förutom KSLA och andra kungliga akademier – universitet, föreningar, stiftelser, förbund, företag och myndigheter.

Med frågan Hur vet du det? kan vi tillsammans ge vetenskaplig kunskap ett större utrymme i politiken, i samhällsdebatten och i samtal oss människor emellan.

Lördagen den 14 april går startskottet!

I Stockholm träffas vi på Norrmalmstorg kl 14.00!
”Målet med vår kampanj är att vetenskap ska få mer utrymme än tidigare när politiska förslag diskuteras under årets valrörelse.”

Alla ni som bor i norra Sverige – i Luleå händer massor!
”Målet med den svenska kampanjen 2018 är att vetenskapliga fakta ska lyftas fram när politiska förslag debatteras under valåret.”

Och ni som finns i södra Sverige – styr kosan mot Lund!
”Genom att stödja March for Science tar vi ställning för ett samhälle där vetenskap och fakta har en särställning i planering och beslutsfattande.”

Kampanjen kommer att pågå ända fram till riksdagsvalet i september. Följ det som händer på kampanjens webbadress hurvetdudet.nu!

Kampanjen samordnas av Vetenskap & Allmänhet.

14 april. Vi ses där och då!