Sven Lindgren vald till hedersledamot i KSLA

Förre landshövdingen i Kalmar län Sven Lindgren, Linköping, har valts till hedersledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vid sammankomsten den 13 december 2018.

Sven Lindgrens hedersledamotskap i KSLA motiveras främst av att han på senare år starkt engagerat sig i Sveriges livsmedelsberedskap – eller snarare i avsaknaden av en svensk livsmedelsberedskap, en fråga som akademien tar på yttersta allvar. Om livsmedelsproduktionen och livsmedelsdistributionen i vårt land störs på något sätt så tar det inte många dagar innan den svenska konsumenten inte har tillgång till mat. Idag importerar Sverige mer än hälften av de livsmedel som landets invånare behöver.

Akademiens nye hedersledamot var den person som på riktigt lyfte frågan om bristen på svensk livsmedelsberedskap i media och i kommunikation med myndigheter och olika organisationer. Han har påtalat den prekära situationen i ett flertal debattartiklar i nationella och lokala media och även i fackpress. Redan 2013 publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel om Sveriges livsmedelsförsörjning, signerad Sven Lindgren. Den har följts av flera, ibland i samarbete med andra kända profiler som liksom han bekymrar sig för landets utsatta situation.

Under arbetet med att ta fram den nu gällande svenska livsmedelsstrategin var Sven Lindgren noga med att ihärdigt och vid flera tillfällen påvisa vår bristfälliga livsmedelsberedskap. Han tog initiativet till boken Beredskap i kris – om livsmedelsberedskap och försörjning som gavs ut hösten 2015 av Civilförsvarsförbundet (förf: Susanne Gäre och Gunnar Lyckhage). Han har också varit en flitig föredragshållare hos olika organisationer och föreningar, inte minst har han figurerat i flera KSLA-aktiviteter på temat livsmedelsberedskap.

Sven Lindgrens insatser har fått starkt genomslag. Riksrevisionen har i en rapport bekräftat de påtalade bristerna och Försvarsberedningen har lagt fram en rapport om vad som behöver göras. Regeringen har anslagit medel för uppbyggnaden av ett civilt försvar från 2020 och alla bevakningsmyndigheter (myndigheter som har ansvar att vidta ytterligare förberedelser vid höjd beredskap) har fått ett regeringsuppdrag att se över sin roll i uppbyggnaden av detta civila försvar – här ingår livsmedelsberedskap.

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd, kommenterar valet:

– Vår nye hedersledamot har med engagemang och kraft mycket framgångsrikt drivit en fråga som ligger alla akademiens ledamöter varmt om hjärtat. Sveriges livsmedelsberedskap inbegriper på ett vidare plan den svenska livsmedelsproduktionens lönsamhet och konkurrenskraft. Sven Lindgren kommer med sitt nätverk och sin kunskap att bidra till att KSLA får en viktig roll i diskussionen om Sveriges livsmedelsberedskap i fortsättningen, säger Eva Pettersson.

Sven Lindgren föddes 1946 och blev tidigt politiskt aktiv. Efter sin forskarutbildning inledde han sitt yrkesverksamma liv med att dela sin tid mellan en tjänst som universitetslektor i statsvetenskap och ett flertal förtroendeuppdrag – partipolitiska, kommunala, statliga och även som styrelseledamot eller ordförande i ett antal olika organisationer. Under 2000-talet har han bland annat varit ordförande i såväl Civilförsvarsförbundet som Hushållningssällskapens förbund, två uppdrag med stark koppling till livsmedelsförsörjning och -beredskap.

Sven Lindgren kommer att ta emot sitt hedersledamotsbrev vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus den 28 januari 2019. Han kommer att ingå i akademiens Allmänna avdelning.

Förutom Sven Lindgren valdes dessa nya ledamöter in i akademien på torsdagen:

Allmänna avdelningen: Universitetslektor Ann Dolling, Umeå, professor Tuija Hilding-Rydevik, Bromma, verksamhetschef Louise Hård af Segerstad, Lidingö, stabschef Per Klingbjer, Stockholm, generaldirektör Jens Mattsson, Hägersten, agr.dr, hortonom Inger Olausson, Tierp, och senior forskare Ulf Sonesson, Kullavik. Dessutom Dr. Dean Stanford F. Blade, Edmonton, Canada.

Jordbruksavdelningen: Docent Linley Chiwona-Karltun, Uppsala, verkställande direktör Erik Hartman, Alunda, lantmästare Christian Hidén, Säffle, departementsråd Lars Olsson, Enköping, och verkställande direktör Lena Åsheim, Kristianstad. Dessutom Overseas Trade Manager Shane Hamill, Dublin, Irland och Head of Knowledge Transfer Directorate Tom Kelly, Tipperary, Irland.

Skogsavdelningen: Professor Göran Ericsson, Umeå, PhD, företagare Lars Laestadius, Silver Spring, Maryland, USA, verkställande direktör Pär Lärkeryd, Umeå, forsknings- och anslagschef Lotta Möller, Uppsala, och Sustainability Manager Caroline Rothpfeffer, Uppsala. Dessutom professor Klaus Puettmann, Corvallis, Oregon, USA, och professor Markku Rummukainen, Norrköping.

I och med de nya invalen har akademien 517 svenska och 172 utländska ledamöter, totalt 689 ledamöter. Av dessa är 15 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 207:e högtidssammankomst den 28 januari 2019.

Mer information:

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd
Telefon: 08-54 54 77 02, mobil: 070-677 68 56
eva.pettersson@ksla.se