Sveriges unga akademi söker sex nya ledamöter

Sveriges unga akademi bildades i maj 2011 på initiativ av KVA och är ett tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform för unga excellenta forskare i Sverige (upp till ca 10 år efter disputation). Just nu består Sveriges unga akademi av 22 ledamöter och det skall bli 40 st under de kommande åren och man är ledamot i 5 år. Den unga akademin är öppen för alla vetenskapliga discipliner och nu söker de efter 6 nya ledamöter (se bifogad fil med mer information). Sveriges unga akademi välkomnar särskilt sökande från ämnesområden som kompletterar de vetenskapsområden som idag finns representerade inom akademin, men ansökan är öppen för unga forskare inom alla områden.

Läs mer på http://www.kva.se/sv/Om-akademien/Sveriges-unga-akademi/.