Ansök om anslag senast 1 november 2020!

Två av våra stiftelser utlyser forskningsanslag/bidrag för ansökan under perioden 1 oktober – 1 november. Det är Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning och Stiftelsen SLO-fonden. 

  • → Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning befordrar och understödjer teknisk-vetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel och kalkningsmedel i Sverige.
  • → Stiftelsen SLO-fonden verkar för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön.

Ansökan sker under perioden 1 oktober – 1 november via KSLA:s webbaserade anslagssystem. Det stängs för ansökningar den 1 november.

Läs mer om hur du gör för att ansöka under Anslag & Stipendier – klicka här!

Utlysningar hösten 2020

Sv Växtnäringsforskning utlysning HT 2020
SLO utlysning HT 2020