Tandem Forest Values – startskottet går den 26 oktober

En av de två svenska gåvorna till Finland med anledning av att landet firar 100 år som självständigt nation, är en svensk-finsk forskningssatsning inom skogsproduktion och skogsindustriell utveckling.

Tandem Forest Values, som satsningen kallas, syftar till att varaktigt stärka och utveckla bilateral forskningssamverkan mellan aktörer i Finland och Sverige inom det skogliga och skogsindustriella området.

Satsningen utgörs av 12 stycken tvååriga post doc-tjänster, där universitet eller forskningsinstitut i Finland och Sverige tillsammans formulerar forskningsansökningar och engagerar lämpliga disputerade forskare för projektet.

Startskottet går den 26 oktober →

Då hålls ett seminarium med titeln Sverige och Finland tillsammans kring skogens framtida värde →

Efter ett kort välkomstanförande av akademiens preses Lisa Sennerby Forsse kommer H.M. Konung Carl XVI Gustaf att öppna seminariet. Talare är:

 • Tuula Teeri, rektor Aalto universitet, tillträdande vd för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
 • Sven-Erik Bucht, Sveriges landsbygdsminister
 • Jari Leppä, Finlands jord- och skogsbruksminister
 • Chris Heister, ordförande Kulturfonden för Sverige och Finland
 • Tomas Lundmark, ordförande Skogsavdelningen, KSLA
 • Mårten Larsson, vice vd Skogsindustrierna
 • Marie Larsson-Stern, hållbarhetschef, Skogforsk
 • Christine Hagström-Näsi, Senior Advisor CLIC Innovation
 • Lars Berglund, chef Wallenberg Wood Science Center
 • Johanna Buchert, överdirektör, Luke
 • Esko Aho, Finlands tidigare statsminister och strategisk rådgivare åt European Forest Institute

Initiativtagare till satsningen är Kulturfonden för Sverige och Finland, via sitt projektkontor Tandem. Tandem Forest Values finansieras gemensamt av den svenska regeringen och de privata svenska forskningsstiftelserna Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelsen och Skogsindustrins forskningsstiftelse, samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Ett sekretariat för projektet har etablerats hos KSLA.

Till seminariet: www.ksla.se/aktivitet/sverige-och-finland-tillsammans-kring-skogens-framtida-varde/