Tillgängliga Enaforsholm har fått pris

Den 17 december delade Åre Kommun ut sitt Tillgänglighetspris för 2014 till Enaforsholm Fjällgård. Värdparet Bosse Berglund och Ingalill Samuelsson tog emot priset i kommunhuset  i Järpen.

Enaforsholm har rekommenderats som mottagare av priset för att personer med nedsatt rörelseförmåga känner att Enaforsholm är tillgängligt för dem.

Även maten som serveras på Enaforsholm är ”tillgänglig”: personer med livsmedelsintoleranser och allergier eller som har andra krav/önskemål rörande maten känner sig välkomna till Enaforsholm.

→ Läs mer om Enaforsholm Fjällgård här!

→ Testa tillgängligheten själv – besök Enaforsholm!

Diplom och motivering till priset.

Diplom och motivering till priset.

Pristagarna-Are-kn-17-dec-2014

Bosse och Ingalill längst till vänster tillsammans med andra kommunpristagare.