Två av årets SLU-medaljer till akademiledamöter

Akademiledamöterna Jan Philipsson och Görel Oscarsson får årets förtjänstmedaljer i guld från Sveriges lantbruksuniversitet.

Statsagronom emeritus Jan Philipsson får stora förtjänstmedaljen i guld för sina livslånga, enastående insatser inom forskning och utveckling på husdjursgenetikens område. Hans insatser har rönt stort internationellt erkännande och har i hög grad gagnat såväl SLU som svensk husdjursnäring. Jan Philipsson är bland annat initiativtagare till den internationella organisationen Interbull. Han har även utvecklat ett avelsvärderingssystem för nötkreatur, ett system som i dag används över hela världen. Jan Philipsson valdes i in KSLA 1986 och är för närvarande ledamot i akademikollegiet.

F d förvaltningschefen Görel Oscarsson får förtjänstmedaljen i guld. Hon kom till dåvarande Lantbrukshögskolan 1969 och blev 1977 det nybildade universitetets förvaltningschef, en roll hon hade i 21 år. Även om hon primärt var den administrativt högsta ansvariga så intresserade hon sig mycket för forskningens möjligheter, utbildningarnas centrala betydelse och SLU:s speciella roll som sektorsuniversitet. Görel Oscarsson är akademiledamot sedan år 1985.

De två, samt forskaren vid SLU:s institution för energi och teknik Björn Vinnerås, som får förtjänstmedaljen i silver, tar emot sina medaljer vid SLU:s promotionshögtid den 8 oktober.
Foto: Julio Gonzalez, SLU.

Nyheten hos SLU.