UniK start – Unga i KSLA är på banan

Häromdagen gick startskottet för Unik, Unga i KSLA, som är en fortsättning på Framtidsprojektet*.

Ett gäng unga (och några gamla) samlades i akademiens Donatorsfoajé, där projektet presenterades efter ett kort inledningsanförande av KSLA:s preses Kerstin Niblaeus. (→ Till inbjudan och mer info om starteventet.)

UniK ska på olika sätt knyta studerande, nyutexaminerade och unga praktiker med engagemang i hållbart naturbruk till akademien under en period på ett antal år. Deltagarna ersätts sedan (med ålderns rätt) successivt av andra unga.

Projektet är tänkt att förstärka förutsättningarna för unga praktiker och akademiker att skapa en plattform för sin fortsatta yrkeskarriär – framför allt genom ömsesidigt och organiserat utbyte med KSLA:s ledamöter.

Unga i KSLA-projektet har som mål att genomföra tre delprojekt: resurspool, mentorskap och casetävling. Efter projektperioden ska delprojekten fortsätta av egen kraft.

Dessutom tänker man se över om det kan finnas ytterligare metoder att öka det ömsesidiga utbytet mellan unga praktiker/akademiker och KSLA:s ledamöter.

Arbetet har kunnat starta med hjälp av bidrag från Insamlingsstiftelsen KSLA för Stundande Skördar.

Är du ung och intresserad? Läs mer på www.unik.nu!

*) De som deltog i jubileumskonferensen i Aula Magna i juni 2013 har säkerligen Framtidsprojektets scenframträdande i gott minne. Tankesmedjan Framtidsprojektet gjorde då en framtidsspaning om naturbruket år 2063.

UniK02 UniK03