Upplev Vingslag över Haga på nytt

Under våren 2017 presenterade sex kungliga akademier i samverkan en föreläsningsserie i tillsammans med Kommittén för Gustavianska Parken. Temat var en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Omgivningens och parkens historia speglades ur våra olika akademiers synvinklar och kunskapsområden. Serien inledde ett akademiöverskridande samarbete med avsikt att reflektera över företeelser utifrån akademiernas skilda perspektiv.

Medverkade gjorde representanter för Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vetenskapsakademien (1739), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Svenska Akademien (1786) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811).

Nu finns chansen att uppleva föreläsningsserien Vingslag över Haga igen!

Titta in på Konstakademiens Youtube-kanal där föreläsningarna som hölls i Konstakademiens hörsal finns dokumenterade →