Våga fråga för en smartare valrörelse!

Våga fråga för en smartare valrörelse! Vi vill ha en valrörelse som möjliggör väl underbyggda val; där skillnaden mellan värderingar och fakta är tydlig.

Våga fråga: Hur vet du det?

Stå upp för vetenskapen inför valet 2018!

Ett 70-tal organisationer i Sverige vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle. Bland dessa finns – förutom KSLA och andra kungliga akademier – universitet, föreningar, stiftelser, förbund, företag och myndigheter.

Med frågan Hur vet du det? kan vi tillsammans ge vetenskaplig kunskap ett större utrymme i politiken, i samhällsdebatten och i samtal oss människor emellan.